Opioła, W. i Trzcielińska-Polus, A. (2013) Fenomen pograniczy, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), s. 6-11. doi: 10.25167/ppbs1057.