Opiłowska, E. i Dolińska, K. (2019) „„O człowieku pogranicza“ – recenzja książki Beaty Halickiej „Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia“ , Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2019, 430 ss”., Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(2), s. 81-85. doi: 10.25167/ppbs1058.