Geisler, R. (2015) Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), s. 105-116. doi: 10.25167/ppbs484.