Opiłowska, E. (2014) „Wędrująca granica. Wpływ Unii Europejskiej na wyobrażenia przestrzen”i, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), s. 229-232. doi: 10.25167/ppbs579.