Šaradín, P., Sztwiertnia, R. i Ganowicz, E. (2019) Porównanie postaw i poglądów przedstawicieli władz miejskich w Ołomuńcu i Opolu, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(2), s. 39-53. doi: 10.25167/ppbs962.