Antoniuk, N., i N. Papish. Współpraca Transgraniczna Jako Czynnik Transformacji Międzynarodowych Funkcji Granicy Ukraińsko-Polskiej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, T. 2, nr 1, June 2019, s. 61-73, doi:10.25167/ppbs1019.