Kalita, I., i J. Duda. Z Działalności Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa I Kresów Południowo-Wschodnich. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, T. 2, nr 1, June 2014, s. 126-33, doi:10.25167/ppbs1025.