Opioła, W., i A. Trzcielińska-Polus. Fenomen Pograniczy. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, T. 1, nr 1, July 2013, s. 6-11, doi:10.25167/ppbs1057.