Geisler, R. Fenomen śląskiej Etniczności Jako Postkolonialna Emancypacja. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, T. 3, nr 2, Dec. 2015, s. 105-16, doi:10.25167/ppbs484.