Opiłowska, E. „Wędrująca Granica... Wpływ Unii Europejskiej Na Wyobrażenia Przestrzen”i. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, T. 2, nr 2, Dec. 2014, s. 229-32, doi:10.25167/ppbs579.