Šaradín, P., R. Sztwiertnia, i E. Ganowicz. Porównanie Postaw I Poglądów Przedstawicieli Władz Miejskich W Ołomuńcu I Opolu. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, T. 7, nr 2, July 2019, s. 39-53, doi:10.25167/ppbs962.