[1]
Daniła, T. 2019. Wszystkie Kościoły poznają, że „JA JESTEM” jest sprawiedliwym sędzią czynów człowieka (Ap 2,18-29). Scriptura Sacra. 22 (kwi. 2019), 205-238. DOI:https://doi.org/10.25167/ScrS/750.