Daniła, T. (2019). Wszystkie Kościoły poznają, że „JA JESTEM” jest sprawiedliwym sędzią czynów człowieka (Ap 2,18-29). Scriptura Sacra, (22), 205-238. https://doi.org/10.25167/ScrS/750