DANIŁA, T. Wszystkie Kościoły poznają, że „JA JESTEM” jest sprawiedliwym sędzią czynów człowieka (Ap 2,18-29). Scriptura Sacra, n. 22, p. 205-238, 13 abr. 2019.