Bosowski, Jerzy. 2021. „Dorobek Naukowy O. Prof. Dr. Hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OF”M. Scriptura Sacra, nr 21 (lipiec), 15-21. https://doi.org/10.25167/ScrS/4400.