[1]
T. Daniła, „Wszystkie Kościoły poznają, że «JA JESTEM» jest sprawiedliwym sędzią czynów człowieka (Ap 2,18-29”), ScrS, nr 22, s. 205-238, kwi. 2019.