[1]
Blackshaw, T. 2019. 90-letni Zygmunt Bauman: Schopferkraft i jego dwoistości. Studia Krytyczne/Critical Studies. 2 (paź. 2019), 21–41. DOI:https://doi.org/10.25167/sk.1388.