(1)
Blackshaw, T. 90-Letni Zygmunt Bauman: Schopferkraft I Jego dwoistoĊ›ci. sk 2019, 21-41.