(1)
OLSZEWSKI, B. Mistyczna Transformacja. Substancje Psychedeliczne W Leczeniu ZaburzeĊ„ Psychicznych. SK 2019, 45-55.