(1)
CHMIELEWSKI, A. Błąd Kognitywistyczny W Teorii Demokracji. SK 2019, 59-75.