Blackshaw, T. (2019). 90-letni Zygmunt Bauman: Schopferkraft i jego dwoistości. Studia Krytyczne/Critical Studies, (2), 21–41. https://doi.org/10.25167/sk.1388