Czapnik, S. (2019). Wprowadzenie do piątego numeru „Studiów Krytycznych”. Studia Krytyczne/Critical Studies, (5), 5-8. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/1443