CHMIELEWSKI, A. (2019). Błąd kognitywistyczny w teorii demokracji. Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), 59-75. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/280