., . (2019). Noty o autorach i autorkach. Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), 129-132. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/286