OLSZEWSKI, B. Mistyczna transformacja. Substancje psychedeliczne w leczeniu zaburzeĊ„ psychicznych. Studia Krytyczne/Critical Studies, n. 6, p. 45-55, 9 jan. 2019.