DRAŁUS, D. Kręgi przynależności. Przyczynek do dziejów kosmopolityki. Studia Krytyczne/Critical Studies, n. 6, p. 77-93, 9 jan. 2019.