CHMIELEWSKI, A. Błąd kognitywistyczny w teorii demokracji. Studia Krytyczne/Critical Studies, n. 6, p. 59-75, 9 jan. 2019.