Blackshaw, Tony. 2019. „90-Letni Zygmunt Bauman: Schopferkraft I Jego dwoistości”. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 2 (październik):21-41. https://doi.org/10.25167/sk.1388.