NETER, JULIA. 2019. „Śmiech - Skąd Pochodzi, Czym Jest I Czemu Służy”?. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 6 (styczeń), 15-30. https://doi.org/10.25167/sk.276.