OLSZEWSKI, BOGUSŁAW. 2019. „Mistyczna Transformacja. Substancje Psychedeliczne W Leczeniu Zaburzeń Psychicznyc”h. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 6 (styczeń), 45-55. https://doi.org/10.25167/sk.278.