., . 2019. Noty O Autorach I Autorkach. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 6 (styczeń), 129-32. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/286.