CZAPNIK, S. (2019) Wprowadzenie do szóstego numeru «Studiów Krytycznych», Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), s. 5-11. doi: 10.25167/sk.275.