NETER, J. (2019) „Śmiech - skąd pochodzi, czym jest i czemu służy”?, Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), s. 15-30. doi: 10.25167/sk.276.