OLSZEWSKI, B. (2019) „Mistyczna transformacja. Substancje psychedeliczne w leczeniu zaburzeń psychicznyc”h, Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), s. 45-55. doi: 10.25167/sk.278.