DRAŁUS, D. (2019) „Kręgi przynależności. Przyczynek do dziejów kosmopolityk”i, Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), s. 77-93. doi: 10.25167/sk.279.