CHMIELEWSKI, A. (2019) Błąd kognitywistyczny w teorii demokracji, Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), s. 59-75. Dostępne na: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/280 (Udostępniono: 6czerwiec2020).