., . (2019) Noty o autorach i autorkach, Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), s. 129-132. Dostępne na: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/286 (Udostępniono: 24luty2020).