Czapnik, S. (2021) Wprowadzenie do dziewiątego numeru «Studiów Krytycznych», Studia Krytyczne/Critical Studies, (9), s. 5-8. doi: 10.25167/sk.4484.