[1]
A. CHMIELEWSKI, Błąd kognitywistyczny w teorii demokracji, SK, nr 6, s. 59-75, sty. 2019.