Blackshaw, T. „90-Letni Zygmunt Bauman: Schopferkraft I Jego dwoistości”. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 2, październik 2019, s. 21-41, doi:10.25167/sk.1388.