OLSZEWSKI, B. „Mistyczna Transformacja. Substancje Psychedeliczne W Leczeniu Zaburzeń Psychicznyc”h. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 6, Jan. 2019, s. 45-55, doi:10.25167/sk.278.