DRAŁUS, D. „Kręgi Przynależności. Przyczynek Do Dziejów Kosmopolityk”i. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 6, Jan. 2019, s. 77-93, doi:10.25167/sk.279.