CHMIELEWSKI, A. Błąd Kognitywistyczny W Teorii Demokracji. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 6, Jan. 2019, s. 59-75, https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/280.