., . Noty O Autorach I Autorkach. Studia Krytyczne/Critical Studies, nr 6, Jan. 2019, s. 129-32, https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/286.