., . Noty O Autorach I Autorkach. Studia Krytyczne/Critical Studies, no. 6 (styczeń 9, 2019): 129-132. Udostępniono wrzesień 19, 2019. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/286.