(1)
Perdał, R.; Churski, P.; Herodowicz, T.; Konecka-Szydłowska, B. Cities in Polarised Socio-Economics Space of Poland. sm 2020, 34, 11-26.