Danielewicz, J. (2018). ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICH. Studia Miejskie, 29, 9-26. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/9