Perdał, Robert, Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, i Barbara Konecka-Szydłowska. 2020. Cities in Polarised Socio-Economics Space of Poland. Studia Miejskie 34 (kwiecień), 11-26. https://doi.org/10.25167/sm.1255.