Danielewicz, Justyna. 2018. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICH. Studia Miejskie 29 (wrzesień), 9-26. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/9.