Danielewicz, J. (2018) ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICH, Studia Miejskie, 29, s. 9-26. Dostępne na: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/9 (Udostępniono: 4lipiec2020).